Belediyemize borcu olan mükelleflerin
su-borcu

Belediye  Başkanlığından

Belediyemize borcu olan mükelleflerin 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre 26 Mayıs 2014 ile 26 Haziran 2014 tarihleri arasında Belediyemiz tahsilat servisine müracaat ederek, borçlarının  faizleri dondurulmuş suretiyle uygun taksitler halinde ödeme yapabileceklerdir.

26 Haziran tarihinden sonra yapılandırma yaptırmayan mükellefler hakkında 6383 sayılı Amme Alacakları Kanununa  göre haklarında kanuni işlem yapılacaktır.

İlçemiz halkına ilanen duyurulur.