İlçemiz Yeni Mahalle 181 ada 60, 101, 102, 103, 105, 106, 224, 287, 290 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının içerisinde bulunan kadastral parsellerin imar parseline dönüşmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılması  ilanıdır.

İlan Tarihleri:30.12.2022-30.01.2023