Belediye Meclisimizin 2022 ARALIK  Ayı  Meclis Olağan Toplantısında görüşülmek üzere;

Toplantı Tarihi ve Saati   : 27.12.2022/10.30
Toplantı Sayısı               : 7
Konusu                          :

1- İlçemiz Doğu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde TOKİ Sitesi içerisinde imar yolu geçirilmesi talebi,
2- Taşova Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin  08.11.2022 tarih ve 4971842 sayılı yazıları ile Sanayi Mahallesi 180 ada 21 nolu parselin Sosyal Tesisler Alanı olarak imar planı değişikliği yapılması talebi,
3- Bülent GÜLEL’in 30.11.2022 tarihli Yeni mahalle 179 ada 111 nolu parselin mesken alanından ticari+ konut alanına dönüşmesi talebi,
4- Ömer TORUN’un Yeni Mahalle 186 ada 13 nolu parselin akaryakıt ve LPG Alanı olan lejantını ticari+konut olarak değiştirilmesi talebi.

KATILANLAR: Erkan KAPLAN, Adem KARA, Ahmet ALAN

1-İlçemiz Doğu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde TOKİ Sitesi sakinlerinin, site içerisinden imar yolu geçirilmesi ile ilgili talep değerlendirilmiş, talebin uygunluğun oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Taşova Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Sanayi Mahallesi 180 ada 21 nolu parselin ‘’Sosyal Tesis Alanına’’  dönüşmesi talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.

3- Bülent GÜLEL’in Yeni Mahalle 179 ada 111 nolu parselin mesken alanından ticari+ konut alanına dönüşmesini Ahmet ALAN:
– Bu talepler meclis gündemine devamlı gelmiştir. Ancak meclis olarak talep edilen güzergahın tamamının talebe göre değerlendirilmesi gerektiğinden bir parselle ilgili talebi uygun görmüyorum.
Erkan KAPLAN:
– Ben aynen katılıyorum. Diğer şahıs bazlı talepleri uygun görmediğimizden talebi uygun görmüyorum.
Adem KARA:
– Bende aynen katılıyorum. Talebi uygun görmüyorum. Bülent GÜLEL’e ait talep oybirliği ile reddedilmiştir.
4- Ömer TORUN’un Yeni Mahalle 186 ada 13 nolu parselin akaryakıt LPG alanından Tic+konut Alanına dönüşmesi ile ilgili talep değerlendirilerek; Yeni Mahalle 186 ada 13 nolu parselin tic+konut alanına dönüşmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen konular Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere     komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına  alınmıştır.   27.11.2022  saat:11.00

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

Erkan KAPLAN                           Adem KARA                                 Ahmet ALAN

Üye                                                 Üye                                               Üye