Aşağıdaki konular  Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere                               komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına  alınmıştır.    22.12.2020

 

  • Mehmet Ali SAYAR’ın Yeni Mahalle 181 ada 89 nolu parselde bulunan yeşil alanın kaldırılması talebi değerlendirilerek yeşil alanın parselin güneyinde bulunan kendi alanı içerisine ötelenmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.
  • Yeni Mahallede 10 metrelik Mehter Caddesinin tamamına yakını 181 ada 103 nolu parselden geçtiğinden parsele inşaat yapılamadığından yolun yarısı kadar güneye ötelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
  • Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi 180 ada 7-8-96 ve 164 nolu parsellerin Tic+Konut talepleri yola cephesi ada bazında olduğu için oybirliği ile uygun görülmüştür.