Belediye Meclisimizin 2021 ARALIK  Ayı  Meclis Olağan Toplantısında görüşülmek üzere 23.11.2021 tarihinde  İmar komisyonunca alınan kararlar aşağıdadır.

1- İmar Komisyon üyeleri olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden tedarik edilen imar durumları dikkate alınarak arazide yapılan inceleme neticesinde, Kemal BIYIK’ın talebi değerlendirilerek Tepe Mahallesi 117 ada 274 nolu parselin güneydoğusundan geçen 10 metrelik yol parselin kullanımını kısıtlamaktadır. Bu parselin bedeli mukabilinde veya trampa ile kamulaştırma yolu ile mağduriyet  giderilmiş olsa da hem belediyemizin taşınmazları ileride belediyemiz hizmetlerinde kullanımı söz konusu olacağından trampa yapılması uygun görülmemiş, bedeli mukabilinde yapılacak kamulaştırma işlemi ile ilgili belediye bütçesinin yetersiz olması nedeniyle, anılan parselin güney doğusundan geçen yolun 5 metreye düşürülmesi, parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik yolun devamındaki 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Deniz SÜMER’in İlçemiz Yeni Mahalle 223 ada 104 nolu parselle ilgili belgeler ile araziye gidilerek arazinin konumuna bakıldı. Söz konusu yer imar planı dışında kalan  bu yerin imar planını içerisine konut yapılaşmasına dönüşmesi için ilave imar planına veriler teşkil etmesi için tüm kamu kurum görüşlerinin alınması, jeolojik ve jeofizik raporları neticesine bakarak meclis olağan toplantısında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Coşkun SÜMER’in talebi de madde 2’deki Deniz SÜMER talebi ile aynı olduğundan 2. Madde  de alınan kararın aynısı bu talep içinde geçerli olmasına oybirliği ile  karar verildi.

Yukarıda belirtilen konular Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere      komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına  alınmıştır.    23.11.2021  saat:11.30

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

Selçuk SOYAL                             Adem KARA                                 Ahmet ALAN

Üye                                                 Üye                                             Üye

İlan Tarihleri: 29.11.2021 – 29.12.2021