Taşova Belediye Meclisinin 04.12.2020  tarih ve 10  nolu kararı gereğince; 

1-İlçemiz Yemişen  Mahallesi123 ada 21 nolu parselden geçmekte olan Dönence Sokak parseli böldüğünden , aynı zamanda yolun doğusunda artık parsel oluştuğundan 7 metrelik yolun parselin doğu sınırına ötelenmesine  ait imar tadilatıdır.

UİP NO:2056,05327725

2- İlçemiz Tepe Mahallesi Fatih Caddesinde 10 metrelik  yolun terkin edilmiş mülkiyetler sınırına yeniden ötelenmesine yolun 10 metre olarak devam etmesine ait imar tadilatıdır.

UİP NO:2056,05639651  – NİP  NO:8141,05793950  

3-İlçemiz Tepe Mahallesinde Nazım KOYUNCU’ya ait 117 ada 47 nolu parselden geçmekte olan 12 metrelik yolun parselin batısındaki yeşil alana ötelenmesine, kaldırılan yeşil alanının aynı parselin kuzeyine ötelenmesine ait imar tadilatı yapılmıştır.

UİP NO:2056,05103962  – NİP NO: 8141,05480189

4-İlçemiz Doğu Mahallesi TOKİ’nin 178 ada 15 nolu parsel içerisindeki Trafo Alanı YEDAŞ’a devredileceğinden;

        X                                                        Y
1-528492.484                                     4513556.995

2-528495.465                                     4512556.665

3-528494.799                                     4513549.697

4-528491.817                                     4513550.027

 koordinat değerleri arasında kalan alanın trafo alanı olmasına ait imar tadilatıdır.

UİP NO:2056,05530744  

  İlgililere ilanen duyurulur.