avukatlar günü

Belediye Başkanımız Bayram ÖZTÜRK’ün 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı;

“Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren avukatlarımız; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesidir. Bu hususta avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev üstlenmektedirler.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı ve savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarım.

Bayram ÖZTÜRK
Belediye Başkanı