37496

696 sayılı KHK nın 127.maddesiyle, 375 sayılı KHK ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerin uygulanmasına dair 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esaslar gereğince, Belediyemiz taşeron işçilerinin işçi statüsüne geçişleri için oluşturulan sınav komisyonunca, 20/03/2018 Salı günü, sözlü ve uygulamalı sınavlar yapılmış idi.

Sınava ilişkin sonuçlar, 22/03/2018 tarihi itibariyle belediyemiz web sitesi ve ilan panosunda ilan edilmiş olup, personellerin güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından, ilgili yasa gereği belirlenen takvim çerçevesinde işçi statüsüne geçişleri gerçekleştirilecektir.