– İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR –

Belediye Meclisimizin 2022 EKİM  Ayı  Meclis Olağan Toplantısında görüşülmek üzere;

Toplantı Tarihi ve Saati: 26.10.2022/10.30
Toplantı Sayısı               : 5
Konusu                          :
1-Yeni Mahalle 181 ada 326 nolu parsel ve 181 ada 150 nolu parselin konut alanından pansiyon ve apart otele dönüşmesi talebinin görüşülmesi.
2-Yemişen Mahallesi Pazarcılar Caddesinde bulunan imar adalarının mevcut yapılaşmaya göre düzenlenmesinin görüşülmesi,
3- Cumhuriyet Mahallesi  sakinlerinden İlyas GÜNEL ve komşularının Mezarlık yanındaki yolun parsellerin kuzeyine ötelenmesi talebi,

KATILANLAR: Erkan KAPLAN, Adem KARA, Ahmet ALAN

1- Yeni Mahalle 181 ada  326 ve 150 nolu parseller imar planında  4 katlı konut adası içerisinde bulunduğundan, pansiyon ve apart otelle ilgili yapılaşmaya konu  olabilecek imar plan değişikliğinde kullanılacak lejant ibaresi KDKÇA(Konut Dışı Kentsel Alanı) olacağından, adanın yapılaşma oluşumuna aykırı şahsa münhasır plan değişikliğinden dolayı oybirliği ile reddedilmiştir.

2- Yeşilırmak Mahallesi Pazarcılar Caddesinde kalan imar adalarının mevcut yapılaşmaya göre imar plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden İlyas GÜNEL  ve komşularının Alparslan Köyü yolundan mezarlığa  kadar devam eden 7 metrelik yolun kuzeye ötelenmesi talebi  yolun kuzeyinde bulunan alanın afete maruz  bölge içerisinde olması nedeniyle talebin değerlendirilebilmesi için Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden görüş alınarak plan değişikliği yapılıp yapılmayacağı hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen konular Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere    komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına  alınmıştır.    26.10.2022  saat:11.00

 

   İMAR KOMİSYON ÜYELER

Erkan KAPLAN                           Adem KARA                                 Ahmet ALAN

Üye                                                 Üye                                                    Üye