TAŞOVA BELEDİYESİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇ İLANI

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde  Yükselme  ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yazılı Sınav başlıklı 12. Maddesi çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına girerek 60(Altmış)  ve  üzeri puan alan ve  başarılı sayılan Belediyemiz personellerinin, ilgili yönetmeliğin Sözlü Sınav başlıklı 13.maddesi gereği  Sınav Kurulu ‘nca yapılan sözlü sınav sonucunda düzenlenen  Başarı Listesi ektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.10/06/2022