Taşova İlçesi 40* 46' 36" kuzey enlemi ile, 36* 13' 12" doğu boylamı üzerinde bulunuyor. Taşova doğuda Koyulhisar'dan başlayarak, Reşadiye, Niksar ve Erbaa gibi önemli büyük ilçeleri içine alan verimli ovanın batısındadır. İlçenin doğusunda Tokat'ın Erbaa ilçesi, Batısında Amasya ve Samsun İli'nin Ladik İlçesi, kuzeyinde Samsun İli'nin Çarşamba İlçesi ve güneyinde Tokat İli'nin Turhal İlçesi bulunuyor.

Taşova'nın 1944 den önceki adı Yemişenbükü idi. Yemişenbükü ilçe haline getirilince adı da değiştirilerek, Taşova adını almıştır.

Taşova İlçesi'nin yüzölçümü 1025 Km karedir. Amasya'ya uzaklığı 55 km olan ilçenin ortasından Yeşilırmak geçmektedir. Taşova'nın denizden yüksekliği 230 metredir; ancak ilçenin dağlık ve engebeli yapısı nedeni ile rakım değişmektedir. En önemli dağları batıda Engüles, kuzeydoğuda Canik, güneyde Boğalı (1950m) ve kuzeybatıda Akdağ'dır.(2050m)

Verimli alivyonlarla örtülü Erbaa ovasının batıya doğru girintisi şeklinde olan Taşova Düzlüklerinin batısında Tekke Düzlüğü vardır. Her ikisi arasında volkanik arazi uzanır. Ovanın hemen kuzeyinde ve güneyinde neojen arazi düzlük ve tepelikleri geniş yer tutar. temel de ise kristal metoforfik arazi uzanır.

Aslında oldukça verimli arazileri olan Taşova, giderek kentleşmenin sonucu olarak yaygınlaşan kooperatif konutlarına, bu verimli arazilerini kaptırmaktadır. Kentleşen şehirde tarımcılık ve hayvancılık giderek azalmakta ve yerine ticaretle gelen yeni bir geçim anlayışı yerleşmiş durumdadır

İlçede geçiş bölgesi iklimi(Mikrolima) egemendir. Genellikle ılıman olan iklim, bazen Karadeniz, bazen de İç Anadolu'nun karasal iklim niteliğini gösterir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ilçe merkezinde ılık ve yağışlı, yüksek kesimlerde soğuk ve yağışlı olarak geçer. Kış ve bahar aylarında yağışlar artarken, yaz ve güz aylarında yağışlar azalır. İlçe de kar yağışı fazla değildir. Karın yerde kalma süresi çok kısadır. Ancak dağlarda kar kalınlığı 30cm yi geçer. İlçede şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 40.2 derece, en düşük sıcaklık, 7.7 derecedir. İlçe tabii orman sınırları içerisindedir. Yer yer korunmuş ve bozulmuş ormanlar vardır. Ağaç çeşitleri arasında kayın, meşe, çam ve ardıç bulunmaktadır.

İlçenin en büyük akarsuyu ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak'tır. Bunun yanısıra Akınoğlu, Borabay, Destek ve Dutluk çayları da, yeşilırmağı beslemektedir. Yeşilırmağın suyu İlkbaharda artar, yazın azalır. Rejimi düzensizdir. Yeşilırmak ve adı geçen çaylardan tarımda sulamada geniş ölçüde yararlanılır.

İlçenin tek gölü Borabay Gölüdür. Bir set gölü olan Boraboy Gölü'nün uzunluğu 900 metre, derinliği ise 30 metredir. Ayrıca Uluköy Kasabası, Kırkharman ve Kızgüldüren Köylerinde sulama göletleri mevcuttur