images

 

22

 

 

 

 

BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN “İMAR BARIŞI” BİLGİLENDİRMESİ        

    Müracaat yapacak olan vatandaşlarımız,Yapı Kayıt Belgesi için Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne e-devlet sistemi üzerinden ya da doğrudan kuruma giderek başvuru yapılabileceklerdir.

            Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili ücretler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Merkez Muhasebe Birimine” yatırılacaktır.

Başvuruları 08.06.2018 tarihinde başlayacak İmar Barışı’nda vatandaşlar, konut için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 oranında ücret karşılığında Yapı Kayıt Belgesini alabileceklerdir. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın  31.10.2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak belirlenecektir.

Yapı Yaklaşık Değeri:

1-2 katlı binalar için 600 TL

3-7 katlı binalar için 1000 TL

            CİNS DEĞİŞİKLİĞİ VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SIRASINDA         AYRICA ÖDENECEK BEDEL VAR MI?

Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bedel ödenecektir.

Yapının depreme dayanıklılığı malikin sorumluluğundadır.

  
MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR:

 

 • E- Devlet Şifresi
 • Geçerli bir cep tel. numarası
 • Geçerli bir e-posta adresi
 • Beyan edilecek yapının adresi
 • Tapusu varsa ada ve parsel numarası
 • Toplam inşaat alanı(konut ve ticari ayrı ayrı)
 • Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
 • Belediyeden arsa veya arazinin emlak vergisi birim değeri
 • Yapının bulunduğu arsanın alanı.
 • Yapı sınıfı(sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
 • Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf