YAPI KULLANIMA İZİN BELGESİ İSTENEN EVRAKLAR

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Tapu
 • Yapı Ruhsatı
 • SGK Borcu Yok Yazısı
 • Cins Değişikliği Dosyası (Vaziyet Planı)
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • İş Bitirme Tutanağı (Yapı Denetim)
 • Asansör Dosyası
 • Yeşil Etiketli Uygundur Raporu

 

 

YAPI RUHSATI

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Kimlik Fotokopisi
 • İmar Çapı
 • Yol Kotu Tutanağı
 • Aplikasyon Krokisi
 • Mimari Proje
 • Statik Proje
 • Elektrik Projesi
 • Mekanik Projesi
 • Jeokolojik – Jeoteknik Etüd Raporu
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
 • Müteahhitlik Belgesi
 • Yapı Denetim Dosyası
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri

imarmudurlugu