TAŞOVA BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

– İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR

Belediye Meclisimizin 2022 KASIM  Ayı  Meclis Olağan Toplantısında görüşülmek üzere;

Toplantı Tarihi ve Saati: 30.11.2022/11.00
Toplantı Sayısı               : 6
Konusu                          :
1-   Suat BAYRAK ve Veli KARAKAYA’nın Cumhuriyet Mahallesi 148 ada 8 ve 32 nolu parsellerdeki bulunan park alanının kaldırılması talebi,
2- Yalçın YILDIRIM, Tamer GÜZEL ve Şaban YILDIRIM’ın Doğu Mahallesinde parsellerinden geçen kuşaklama kanalının kaldırılması talebi.
3-  Mehmet KOCA’nın  Yeni Mahalle 181 ada 203 nolu parselde bulunan taşınmazına konaklama tesisi, otel, pansiyon vb. yapmak için imar plan değişikliği talebi.

KATILANLAR: Erkan KAPLAN, Adem KARA, Ahmet ALAN

1-Suat BAYRAK ve Veli KARAKAYA’nın Cumhuriyet Mahallesi 148 ada 8 ve 32 nolu parsellerdeki bulunan park alanı vatandaiların mülkiyet kullanımını tamamen kısıtladığı içim park alanının 145 ada 59 ve 27 nolu parseller üzerine ötelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Yalçın YILDIRIM, Tamer GÜZEL ve Şaban YILDIRIM’ın  Doğu Mahallesinde parsellerinden ve evleri üzerinden  geçen kuşaklama kanalının kaldırılması talebinin DSİ’den görüş alınması neticesinde Belediye Meclisince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Mehmet KOCA’nın  Yeni Mahalle 181 ada 203 nolu parselde bulunan taşınmazına konaklama tesisi, otel, pansiyon vb. yapacağı yapılar için plan değişikliği değerlendirilmiş, konut adası içerisinde olan parselin, parsel bazında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi talebi oybirliği ile uygun görülmemiştir.

Yukarıda belirtilen konular Belediye Meclis Başkanlığına sunulmak üzere    komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına  alınmıştır.    30.11.2022  saat:11.30

İMAR KOMİSYON ÜYELERİ

 

Erkan KAPLAN                           Adem KARA                                 Ahmet ALAN
Üye                                                  Üye                                                Üye