Aşağıdaki konular Belediye Meclisimize sunulmak üzere  komisyonumuzca görüşülüp tutanak altına alınmıştır.25.11.2020

  • 1-Tepe Mahallesi Fatih Caddesindeki 10 metrelik yolun terkin edilmiş mülkiyetlere göre yeniden ötelenmesine yolun 10 metre olarak devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
  • 2-Tepe Mahallesinde mülkiyeti Nazım KOYUNCU’ya ait 117 ada 47 nolu parselden geçmekte olan 12 metrelik yolun  parselin batısındaki yeşil alana ötelenmesine, kaldırılan yeşil alandan (898 m2) daha fazla 1085 m2’lik yeşil alanın parselin kuzeyine 500 metre mesafe içerisinde ötelendiğinden değişikliğin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  • 3-Yemişen Mahallesi 123 ada 21 nolu parselden geçmekte olan Dönence Sokak parseli bölerek parselin kullanımının da mağduriyete sebep olması aynı zamanda yolun doğusunda artık parsel oluşturduğundan 7 metrelik yolun parselin doğu sınırına ötelenmesine oybirliği ile karar verildi.
  • 4-Doğu Mahallesi TOKİ’nin 178 ada 15 nolu parsel içerisinde trafo alanı YEDAŞ’a devredileceğinden, bu alanın plan üzerinde trafo alanı olarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.