5861DBA9-8C4D-49A7-9DA5-8D2CD3CD8F1E

-ORDUMUZA DUA-

Ey Alemlerin Rabbi olan Allahım bize zorluklara karşı dayanma gücü ver.Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma.Günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze.Sen bizim tek sığınamızsın.Kafir,fasık ve müfsid topluluklara karşı bizi muzaffer kıl.
Dostların en güveniliri,sırdaşların en emini,korkularımızın tek gerçek güvencesi olan Rabbimiz Ükemizi zalimlerin zulmüne,hainlerin ihanetine maruz bırakma Ordu’muza cihadı başlatma ve sürdürme kararı aşılayan gaybi yardımlar bağışla ve mücadele içinde de yalnız bırakma.
Ey Rabbimiz Nefislerimizi kirlilikten,duygularımızı karışıklıktan ayaklarımızı kararsızlıktan, ümitlerimizi deprem gibi sarsıntılardan koruyup kurtar. Azgınlaşmış hasımlarımıza, tek cephede toplanmış şeytanın ordusuna, ağızlarından kin ve haset köpüren düşmanlarımıza, dost kılığında taarruza geçmiş münafıklara karşı bize inayet et. Eğer bize yardım etmezsen bunların hiçbiri ile biz başa çıkamayız. Ey bizi hiç bir zaman terk etmeyen Rabbimiz. İslam’ın tek kalesi kalan Türkiyemizin ayaklarını sabit kıl. Ey Rabbimiz ordumuzu kafir Pkk ve onların tasmalarını tutan bütün şer güçlere karşı muzaffer eyle. Ey Rabbimiz mazlum masum ve mağdurların tek umudu olan ülkemizi her türlü şerlerden emin eyle. Kahhâr olan Rabbimiz İslam’ın düşmanlarını ordumuzun eliyle kahret.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha