İlçemiz Sanayi Mahallesi 180 ada 107 ve 108 nolu parsellerden geçmekte olan yolun güneye ötelenmesine , yine 180 ada 167 nolu parselin batısında bulunan 10 metrelik yolun 5 metreye düşürülmesine, aynı parselin doğusunda bulunan 10 metrelik yolunda terkin edilen alana yani doğuya ötelenmesine ait imar plan değişikliği yapılmıştır.

PİN NO:2056,30
NİP NO:8141,25

İLAN TARİHLERİ:22.06.2016-22.07.2016