Taşova Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih ve 6 nolu kararı gereğince;

Yeşilırmak Mahallesi 124 ada 45 nolu parselin kuzeyinden  geçen 7 metrelik  imar yolunun kaldırılmasına, kaldırılan  yol miktarı kadar alanın 124 ada 47 nolu parselin doğusunda park olarak ayrılmasına ait imar tadilatı yapılmış olup; (PİN NO:2056,51) (NİP NO:8141,45)

İlanen duyurulur.

ilan tarihi:18.07.2017-18.08.2017