Taşova Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih ve 6 nolu kararı gereğince;

Doğu  Mahallesi 178 ada 8 nolu Maliye Hazinesine ait  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı(K.D.K.Ç.A) içerisinde kalan parsele Mekansal Planlar Yönetmeliğine göre Boşaltma, Bertaraf, İşletme Transfer ve Depolama Alanı gösterim işaretinin konulmasına ait imar tadilatı yapılmış olup; (PİN NO:2056,52) (NİP NO:8141,46)

İlanen duyurulur.

ilan tarihi:18.07.2017-18.08.2017