Taşova Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih ve 6 nolu kararı gereğince;

Yeni Mahalle 181 ada 147 nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması ve rızai terkin neticesinde oluşan imar yoluna ötelenmesine ait imar tadilatı yapılmış olup; (PİN NO:2056,48) (NİP NO:8141,42)

İlanen duyurulur.

İlan Tarihi:18.07.2017-18.08.2017