İlçemiz Doğu Mahallesi 178 ada 15 nolu TOKİ’ye tahsisli  parselin Kuzey Batı köşesinde E.0,60 ve Yençok 6,50 olacak şekilde ticari yapılaşma yapılmasına  ait  tadilat ilanıdır.

(PİN NO:2056,86) (NİP NO:8141,80)

İLAN TARİHLERİ:  19.02.2019-21.03.2019