İlçemiz Sanayi Mahallesi 215 ada 12 nolu parselin ticari alandan tic+konut alanına dönüşmesine ait tadilat ilanıdır.  (PİN NO:2056,88) (NİP NO:8141,82)
08.04.2019-08.05.2019