İlçemiz Sanayi Mahallesi 284 ada 13 nolu parselin ticari alandan tic+konut alanına dönüşmesine ait tadilat ilanıdır.               (PİN NO:2056,89) (NİP NO:8141,83

08.04.2019-08.05.2019