İlçemiz Yeni Mahalle 186 ada 13 nolu parselin LPG olan lejantının A+LPG’ye Dönüşmesine ait imar tadilat ilanıdır.               (PİN NO:2056,91) (NİP NO:8141,86)