İlçemiz Doğu Mahallesi 178 Ada 15 nolu TOKİ’ye tahsisli parselde bulunan ticaret alanının parselin Kuzey Doğu köşesinde taşınması, konut adasının E:0,80 Yençok: 15,50 olarak yapılaşma koşullarında yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının konut adasını da içine alacak şekilde düzenlenmesine ait imar tadilat ilanıdır.

(PİN NO: 2056,93) (NİP NO: 8141,87)