Taşova Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih ve 6 nolu kararı gereğince;               Yeni mahalle  283 adanın sağında ve solunda kalan bütün Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının emsalinin 0.50’den 1.00 çıkarılmasına ait imar Plan değişikliği yapılmıştır. (PİN NO:2056,53) (NİP NO:8141,47)

İlanen duyurulur.

 

ilan tarihi:18.07.2017-18.08.2017