İmar Planında Yeşilırmak Mahallesinde Taşova Hamamı ve Nihat YILDIRIM Parkı arasında kalan Pazar alanının  Yeşilırmak Mahallesi 175 ada 5 nolu parselin doğu taraf sınırına  ötelenmesi  ile ilgili imar tadilatı ilanıdır.

(PİN NO:2056,103) (NİP NO:8141,97)

19.03.2020 – 19.04.2020