İlçemiz Doğu Mahallesi 178 ada 2 nolu Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak görünen parselin   6.000,00 m2lik kısmının  ve  Doğu Mahallesi 178 ada 8 nolu Katı Atık Tesis Alanı olarak görünen  parselin   Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına  (K.D.K.Ç.A) dönüşmesine ile ilgili imar tadilatı ilanıdır.

19.03.2020- 19.04.2020