İlçemiz Sanayi  Mahallesi    194 ada 18-34-56 ve 72 nolu parseller K.S.S alanı iken 2 katlı emsal 1.00 ve 6.50 maksimum yükseklik ile tic+konut alanı, ibadet tesisi park alanı ve yaya yolu olarak düzenlenmesine ait imar tadilatıdır.

NİP:8141,05729216 – UİP: 2056,05658333

İlan Tarihleri:16.06.2021- 16.07.2021