Taşova Belediye Meclisinin 06.06.2022  tarih ve 5  nolu kararı gereğince;

         İlçemiz Sanayi  Mahallesi 284 ada 17 nolu parselin Akaryakıt Tesis Alanından Tic+Konut alanına dönüşmesine ait imar tadilatıdır.

(UİP NO:2056,05004993 – NİP NO:8141,05226842 )

İlgililere ilanen duyurulur.

 İlan Tarihleri:13.06.2022-13.07.2022