İlçemiz imar planında bulunan. Doğu Mahallesi 111 ada 229 nolu parselin 2400  m2’sinin Milli Savunma Bakanlığı (Askerlik Şubesi Binası yeri olarak), kalan kısmının ise Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisine ait imar plan değişikliği yapılmıştır.

İlan Tarihleri:  18.11.2015- 18.12.2015

PİN NO:2056,17

NİP NO:8141,12