Taşova Belediye Meclisinin 06.01.2023  tarih ve 2  no’lu kararı gereğince;

       İmar planımızda Sanayi Mahallesi 180 ada 21 nolu parselin Sosyal Tesis Alanına dönüşmesine ait imar plan tadilatıdır.

 (UİP NO:2056, 051002270  – NİP NO:8141, 051002303 )

  İlgililere ilanen duyurulur.

 iLAN TARİHLERİ:19.01.2023-20.02.2023