Taşova Belediye Meclisinin 03.11.2023  tarih ve 58/58  no’lu kararı gereğince;

           İmar planımızda Doğu Mahallesi 113 ada 27 nolu parselin Teknik Alan (TA) olarak görünen lejantının yan parsele uygun olarak Sanayi Tesis Alanına dönüştürülmesine ait imar plan değişikliğine ait imar planı tadilatıdır.

 

(UİP- 051035219 )

(NİP- 051035222 )

 İLAN TARİHLERİ: 15.11.2023- 15.12.2023

İlgililere ilanen duyurulur