Taşova Belediye Meclisinin 08.12.2023  tarih ve 63/63  no’lu kararı gereğince;

            İmar planımızda Cumhuriyet Mahallesi 150 ada 65 ve 67 nolu parsellerden geçmekte olan 5 metrelik yaya  yolunun kaldırılmasına  ait imar planı tadilatıdır. 

 08.01.2024- 07.02.2024

(UİP- 051038854 )
(NİP- 051038853 )

İlgililere ilanen duyurulur.