Taşova Belediye Meclisinin 08.12.2023  tarih ve 64/64  no’lu kararı gereğince;

           İmar planımızda Yeni Mahalle de Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün görüşü alınarak ASM(Aile Sağlık Merkezi)’nin kaldırılarak konut adasının genişletilmesi, iki adet park alanının düzenlenmesi ve yaya yolunun yeniden planlanmasına ait imar planı tadilatıdır.

 08.01.2024-07.02.2024

(UİP- 051038852 )
(NİP- 051038851 )

İlgililere ilanen duyurulur.