Taşova Belediye Meclisinin 05.05.2023  tarih ve 20  no’lu kararı gereğince;

           İmar planımızda Doğu Mahallesi 111 ada 224, 239, 241 nolu parsellerin üzerinden geçen kuşaklama kanalı ve 7 metrelik yaya yolunun kadastro mülkiyet sınırlarına ve yapılara göre  yeniden planlanmasına imar planı tadilatıdır.

 

 (UİP- 051019342 ) (NİP-051019345 )

  İlgililere ilanen duyurulur.   

İlan Tarihleri:21.06.2023-21.07.2023