İlçemize ait imar planında; Revizyon(yenileme) İmar Planı  değişikliği yapılmıştır. Değişiklik yapılan imar planı Belediyemiz ilan panosunda 19.08.2015 tarihinden itibaren asılı  olup;  21.09.2015 tarihinde askıdan inerek kesinleşecektir. İlgililere ilanen duyurulur.      

   İlan tarihleri: (19.08.2015 – 21.09.2015)