1- İlçemiz Yeni  Mahalle HAMEKA  Hidro Elektrik  Santrali tarafından yaptırılacak olan HES’le ilgili kamulaştırmaya istinaden, ırmak yatağının yeniden düzenlenmesine ait imar tadilatı yapılmıştır. (UİP NO:2056,05118779 – NİP NO:8141,05664036 )

İlan Tarihleri: 24.02.2021 -26.03.2021

2-İlçemiz Yeni  Mahalle 181 ada 89 nolu parseldeki yeşil alanın parselin güneyinde bulunan kendi alanı içerisine ötelenmesine ait imar tadilatı yapılmıştır.                           (UİP NO:2056,05834434 – NİP NO:8141,05694997 )

İlan Tarihleri: 24.02.2021-26.03.2021

3-İlçemiz Yeni  Mahalle de 10 metrelik Mehter Caddesinin tamamına yakını 181 ada 103 nolu parselden geçtiğinden yolun yarısının güneydeki 181 ada 104 nolu parsele ötelenmesine ait imar tadilatı yapılmıştır. (NİP NO:8141,05694997 )

İlan Tarihleri: 24.02.2021-26.03.2021