Taşova ilçesi, tarih boyunca çok çeşitli uygarlıkların yaşadığı bir yöre olmuştur. İlçede  M.Ö. 5000 yılına ait  yerleşim alanlarının kalıntılarına  rastlanılmaktadır. Amasya ve Alpaslan Müzelerinde muhafaza edilmekte olan  Roma-Helenistik devirleri ile  Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıdaki  tarihi  belge ve bulgular bunun en önemli  göstergeleridir. Buna rağmen geçmiş  uygarlıklara  ait tarihi eserlerin büyük bir bölümü gelişigüzel olarak yapılan kaçak kazılar sonucu  yok edilmiştir.

Bölge, uzun süre Hititler, Frigyalılar, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve daha sonra da  Selçuklular ve Osmanlıların  hakimiyeti altında kalmıştır.

İlçenin çekirdeğini oluşturan  “Yemişenbükü” köyünün ise  Anadolu’ya gelen Türk Boylarına ait Küçük bir aşiret tarafından kurulduğu  bilinmektedir. “Taşova” adını ise Destek, Uluköy, Esençay, Tekke ve Yeşilırmak  vadisinin oluşturduğu verimli sahadan  almıştır.

Taşova, 1923  yılından 1944 yılına  kadar Tokat ili Erbaa ilçesine bağlı iken  Bakanlar Kurulunun 04.08.1944 gün ve 4448 sayılı kararı ile bağımsız bir ilçe olmuş, 1953 yılında Tokat  ilinden ayrılarak Amasya’ya bağlanmıştır.