4254345

Öğretmen evi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Belediye Başkanımız Bayram ÖZTÜRK, bir yıllık görev süresini mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ile değerlendirdi.

ÖZTÜRK “   Görevi devraldığımızda kurum kültürünün yok olduğunu, Kurum İtibarının kaybolduğunu, güvenini yitirdiğini, mevcut personel yapısının ise eğitim düzeyinin düşük, yeniliklere kapalı, iletişimlerinin zayıf ve halk nezdinde karşılığının olmadığını tespit ettik.

Mali olarak Belediyemizin imkan ve kabiliyetlerinin yok edildiğini, personel giderlerini dahi karşılayamayacak duruma getirildiğini belirledik. Seçim öncesinde başlatılan kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarının seçim sürecinde kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde yürütüldüğünü, şehrin bir baştan bir başa çamur deryasına döndürüldüğünü, yollar ve kaldırımların kullanılamaz hale getirildiğini üzülerek gördük.

Geçen bir yılda Kurum kültürünün oluşması, iletişim ve verimliliğe yönelik personel düzeyinde değerlendirmeler yaptık, çalışma düzenini yeniden belirledik. Kurum içi eğitimlerle kurum çalışanlarına aidiyet ruhunu kazandıracak faaliyetlerde bulunduk. Buna yönelik görevlendirmeler yaptık. Modern çağın iletişim ve yönetişim anlayışı gereği ortak aklı oluşturmak için toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunduk. İstişare kültürünü yeniden canlandırarak, halkın yönetime katılmasının önünü açtık. Açık kapı ve şeffaf yönetim anlayışıyla günün 24  saatinde halkın bize ulaşabilmesine imkan sağladık.

 Mali tablonun kontrol altına alına bilmesi ve yönetilebilir duruma gelmesi için sıkı tasarruf tedbirleri uyguladık.

 Makine parkımızın güçlendirilmesi için merkezi hükümetimiz nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk, hızlı bir şekilde projeler hazırladık.

 Kamu borçlarımızı yapılandırarak, kişi ve esnaf borçlarını ise ilgililerle temaslar kurarak takvime bağladık.

  Kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları ile oluşan olumsuzlukları hemen kısa süre içerisinde gidermek için tedbirler aldık ve çalışmalara başladık.

  Sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vererek sosyal belediyecilik yanımızı öne çıkardık.

Hedeflediğimiz projeler ise

İki Katlı Kapalı Pazar Yeri ,Şehir Merkezi Meydan Park Projesi (1000M2) , Şehir Ormanı olarak tahsis edilen Güvendik köyü sınırları içerisindeki 93 dönümlük alanın, Taşova Şehir Ormanı – Çamlıtepe – Manzara Seyir Terası, Piknik-Mesire Yeri, Süs Havuzları, Çocuk Oyun Alanları, Yürüyüş Alanları, Spor Alanları, Kültür Evi, Çeşme, Kır Kahvehanesi,  Kır Lokantası, Kır Düğün Alanı Düzenlemesi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından Belediyemize Yeşilırmak Islah Projesi  Kabul Edildi.

 Belediye Eski Binasının Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurduna  Dönüştürülmesi Projesi. Etütleri Yapılıyor.

Diğer projelerimiz ise

Revizyon İmar Planı Kararı Alındı. Hazırlık ve Uygulama Aşamasında.

Şehir Şebekesi (İçme Suyu)  Yenileme Projesi. (Proje İhale Aşamasında)

Sıvı Atık Tesisi Tamamlama Projesi.

Katı Atık Vahşi Depolama Yeri Islah Projesi.

Atatürk Bulvarı Engelli Kaldırımı ve Orta Refüj Düzenlemesi.

Şehir İçi Cadde, Sokak ve Kaldırım Düzenlemeleri,Soğuk Hava Deposu,Hal Projesidir”dedi.

Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

1364389 3715297

IMG_1944

Toplantıda Sunduğumuz Sunum ;